Khách sạn ở Kala Nera, Hy Lạp

Kanarinia

0.0
Giá từ
567.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
National road Volos-Argalasti 346str., Kala Nera

Khách sạn Enalion

8.0
Giá từ
1.265.000 đ
Rất tốt
1 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

Khách sạn Izela

0.0
Giá từ
940.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

La Luna

0.0
Giá từ
940.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

Khách sạn Apartments Magani

0.0
Giá từ
778.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

Khách sạn Kassandra

0.0
Giá từ
1.378.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

Khách sạn Argo

0.0
Giá từ
373.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

Khách sạn Minelska Resort

0.0
Giá từ
1.865.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

Dinos Rooms

0.0
Giá từ
957.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kala Nera, Kala Nera

Khách sạn Alkifron

0.0
Giá từ
1.218.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
kala Nera, Volos, Kala Nera