Khách sạn ở Anchialos, Hy Lạp

Khách sạn Perinthos

8.5
Giá từ
600.000 đ
Xuất sắc
5 nhận xét
12 km.Old Nat. Road of Thessaloniki- Edessa, Agxialos, Anchialos

Khách sạn Alexandros

9.6
Giá từ
843.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
12Km Thessaloniki - Edessa, Anchialos

Khách sạn Assembly

0.0
Giá từ
584.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
17th km Thessalonikis - Edessis, Anchialos