Khách sạn ở Penrith, Vương quốc Anh

Khách sạn North Lakes and Spa

8.4
Giá từ
2.558.000 đ
Xuất sắc
4 nhận xét
Ullswater Road, Penrith

Khách sạn George

6.0
Giá từ
1.808.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
Devonshire St, Penrith

Khách sạn Edenhall Country

0.0
Giá từ
1.531.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Edenhall, Penrith

The Roundthorn Country House

0.0
Giá từ
1.890.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Beacon Edge, Penrith

The White House

0.0
Giá từ
1.059.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Clifton, Penrith

Macdonald Leeming House

8.2
Giá từ
3.617.000 đ
Xuất sắc
11 nhận xét
Watermillock, Penrith

Khách sạn Sharrow Bay Country House

9.6
Giá từ
3.307.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Lake Ullswater, Penrith

Brackenrigg Inn

8.5
Giá từ
1.482.000 đ
Xuất sắc
3 nhận xét
Watermillock, Penrith

Boot & Shoe Inn

0.0
Giá từ
1.401.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Greystoke, Penrith

The Ullswater View Guest House

9.8
Giá từ
1.808.000 đ
Tuyệt vời
3 nhận xét
Watermillock, Penrith

The Kings Arms Temple Sowerby

0.0
Giá từ
1.385.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
The Kings Arms, Temple Sowerby, Penrith

Crosby Bed and Breakfast

8.6
Giá từ
1.547.000 đ
Xuất sắc
5 nhận xét
93 Lowther Street, Penrith