Khách sạn đạt chuẩn ở địa điểm Umm al-Quwain, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất