Khách sạn đạt chuẩn ở địa điểm Dubayy, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất