Khách sạn ở địa điểm Abu Z¸aby, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất

Khách sạn Abu Dhabi Plaza Apartments

6.0
Giá từ
1.200.000 đ
Điểm nhận xét
2 nhận xét
Al Najda Street , Crossing Electra Street , Abu Dhabi