Căn hộ ở Umm Al Quwain, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất