Khách sạn ở Mahdar Bin 'Usayyan, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất