Khách sạn ở Liwa, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất