Khách sạn ở Jurayrah, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất