Khách sạn ở Jumayrah, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất