Căn hộ ở Fujairah, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất