Khách sạn ở Al Khaznah, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất